Entries from 2011-06-24 to 1 day

高尾山

友人と一緒に高尾山に行って来ました。 高尾山は、 東京都八王子市にある標高599メートルの山で、 都心…